nWro Signing

De dienst nWro Signing is een SOAP-webservice op het WebSign platform van KPN Lokale Overheid, in combinatie met een op een Hardware Security Module (HSM) gehost PKI overheidscertificaat van de klant. Deze webservice kan via internet of KPN Lokale Overheid worden aangeroepen.

Om de webservice aan te kunnen roepen moet voor de klant een PKI overheidcertificaat worden gegenereerd op de HSM en een account aangemaakt worden op het WebSign-platform. De webservice dient aangeroepen te worden vanuit een RO-applicatie. Vanuit de RO-applicatie kan een zogenaamd Geleideformulier of Manifest, beide in de vorm van een XML-bericht, naar het WebSign-platform worden gestuurd.

Op het WebSign-platform wordt het Geleideformulier of Manifest elektronisch ondertekend met behulp van het PKIoverheid-certificaat van de betreffende klant op de HSM. Na ondertekening wordt het XML-bestand terug gestuurd naar de RO-applicatie.