Deze applicatie is gebaseerd op het BlueRidge platform. Het doel van dit project was het ontwikkelen van een toepassing voor het online aanvragen van ATA/CPD-carnets, dat door ondernemers, medewerkers bij de Kamer van Koophandel en medewerkers bij DigiChambers kan worden gebruikt. De website moet ondernemers toelaten om het ATA/CPD-carnet op elektronische wijze in te vullen, te ondertekenen, in te dienen en te laten afdrukken.

Een ATA/CPD-carnet is een uniform douane document dat ondernemingen toelaat om zonder betaling van douanerechten en/of belastingen goederen tijdelijk in te voeren in niet-EU landen of in de daarmee gelijkgestelde gebieden, aangesloten bij het ATA-netwerk, met het oog een welbepaald type van gebruik. Het netwerk van de Kamers van Koophandel is gemachtigd tot uitgifte van ATA/CPD-carnets en treedt internationaal op als nationale borgstaande organisatie.

 

Doelstellingen

  • Volledige controle van het proces van begin tot eind, namelijk vanaf de registratie tot aan de aflevering van het carnet.
  • Bescherming tegen fraude en manipulatie van de configuratie en/of de gegevens van de cliënt.
  • Benadrukking van de inhoudscontrole door de Kamer.

Hoe werkt eATA?

De toepassing biedt functionaliteiten aan die afhankelijk zijn van de bevoegdheden van de gebruiker.

Een ondernemer logt in op www.e-ata.eu om een carnet aan te vragen. Deze kan gemaakt worden op basis van een blanco of een bestaande aanvraag, een duplicaat of een vervanging. Op die manier hoeft de gebruiker niet telkens alles opnieuw in te vullen. De gebruiker doorloopt de verschillende stappen, vult alle nodige velden in, voegt de benodigde documenten toe en klikt daarna op Verzenden. De aanvraag wordt naar de Kamer gestuurd die de aanvraag goed- of afkeurt. Na goedkeuring zal de ondernemer het carnet kunnen afdrukken.

Een geregistreerde Kamermedewerker beheert de ondernemingen/gebruikers, hij kan ze activeren, toevoegen en verwijderen. Wanneer de Kamermedewerker een aanvraag afkeurt kan hij dit snel via een bericht aan de ondernemer laten weten. De Kamermedewerker kan zelf ook een ATA-carnet aanvraag opstarten in naam van een onderneming. Er kunnen ook rapporten worden gegenereerd aan de hand van bepaalde criteria.

 

Downloads

  • eATA carnet folder (PDF, NL & FR)

eATA movie